องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาซื้อการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1674096240
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศ.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.858
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    2 ครั้ง