องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง การจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลกลางเพื่อรองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1673593980
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    CRYPTBOT Hi-Secure e-Office.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.439
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง