องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ยกเลิกประกาศ การจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1674126480
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    CRYPTBOT Hi-Secure e-Office.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.481
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง