องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1674529920
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    CRYPTBOT Hi-Secure e-Office.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.840
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง