องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

1670228880
ขนาดตัวอักษร

ดาวน์โหลดเอกสาร >> สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (อพท.ส่วนกลาง)

ดาวน์โหลดเอกสาร >> สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (อพท.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร >> สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (อพท.4)

ดาวน์โหลดเอกสาร >> สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (อพท.5)

ดาวน์โหลดเอกสาร >> สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (อพท.6)

ดาวน์โหลดเอกสาร >> สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (อพท.7)