องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเดื่อ และบ้านปะโค

1674700080
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 พร้อมด้วยนายศราวุธ กลันทะกะสุวรรณ รักษาการรองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 คณะเจ้าหน้าที่และทีมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน (สทช.) ร่วมดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อหารือภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดหนองคายและทบทวน แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (ตลาดมูลค่าสูง) โดยมีนางรุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายให้เกียรติเป็นประธาน