องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ส่งมอบโล่รางวัล PATA แก่ชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1675050120
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้ นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. เป็นผู้แทนส่งมอบโล่รางวัล PATA Gold Award 2022 ให้แก่ชุมชนโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ นายประสิทธิ์ ลอยประโคน ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโคกเมือง

                      ชุมชนโคกเมือง ได้รับรางวัล PATA Gold Awards 2022 ประเภทความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านมรดก (Heritage) ซึ่งเป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ PATA มอบให้แก่โครงการด้านการท่องเที่ยวที่มีผลงานดีเด่นและประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก