องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ส่งมอบโล่รางวัล PATA ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1674792240
ขนาดตัวอักษร

 

                     นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. มอบหมายให้ นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. เป็นผู้แทนส่งมอบโล่รางวัล PATA Gold Award  2022  ให้แก่ชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ นายประสิทธิ์ ลอยประโคน ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง

 

 

 

 

 

 

 

                    ทั้งนี้ ชุมชนบ้านโคกเมือง ได้รับรางวัล PATA Gold Awards  2022  ประเภทความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านมรดก (Heritage) ซึ่งเป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ PATA มอบให้แก่โครงการด้านการท่องเที่ยวที่มีผลงานดีเด่นและประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

                   อย่างไรก็ตาม อพท. ได้เริ่มเข้ามาพัฒนาตั้งแต่ปี 2561 โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ ททช. ให้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้   จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยึดหลักการตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC และมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย หรือ CBT Thailand  จึงเกิดเป็นต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวที่บริหารจัดการอย่างยั่งยืน