องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน (SMART CBT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1674661980
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศเชิญชวน 23-2566 ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพั.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.593
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    2 ครั้ง