องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รองผู้อำนวยการ อพท. พร้อม ผู้จัดการ อพท.4 ลงพื้นที่สำรวจและรับทราบข้อมูลคลองแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย

1675152960
ขนาดตัวอักษร

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. ดร.ชุมพล  มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท.(2) พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 และนายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 พร้อมทั้ง จนท.อพท.4 ลงพื้นที่สำรวจรับทราบข้อมูลคลองแม่รำพัน โดยมี นายบรรพต สอนโต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วยและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อหารือพูดคุยแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่คลองแม่รำพัน โดยรองผู้อำนวยการ อพท.(2) ได้มอบหมายให้ อพท.4 รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่ได้รับมากำหนดเป็นแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวลำคลองแม่รำพัน ทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์ เกิดการกระจายรายได้เกิดมิติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป