องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 จัดงานแถลงทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สร้างการรับรู้เตรียมพร้อมเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

1675162920
ขนาดตัวอักษร

        วันที่ 30 มกราคม 2566 นางศุภรดา กานดิศยากุล รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ปฎิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพท.6 จัดงานแถลงทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน นำเสนอนโยบายและแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดน่านในปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ อพท. 6 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.น่าน สนง. การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ให้สื่อมวลชนจังหวัดน่านได้รับทราบ ณ โคกหนองนาแสนชื่น ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน

         โดย อพท. 6 ได้นำเสนอแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชม GSTC และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างการรับรู้การเตรียมพร้อมเมืองน่านสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN) ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ในปี 2566