องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

มะม่วงน้ำดอกไม้ ผลไม้GI ในบางกะเจ้า

1675670640
ขนาดตัวอักษร

          ใครหลาย ๆ คนอาจเข้าใจว่า “มะม่วงน้ำดอกไม้” ที่ไหน ๆ รสชาติก็เหมือนกัน แต่รู้หรือไม่ว่าที่คุ้งบางกะเจ้านั้นมีรสชาติที่แตกต่างออกไป มีทั้งความหอม หวาน ละมุนต่างจากที่อื่น!!


          มะม่วงน้ำดอกไม้ในภาษาพื้นถิ่นคุ้งบางกะเจ้า เรียกว่า “พันธุ์เขียวนวล” แต่หลาย ๆ คนมักจะเข้าใจผิดเรียกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งลักษณะและรสชาตินั้นจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นจุดที่น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อยมาเจอกัน ทำให้ลักษณะดินเป็นดิน 3 น้ำ ประกอบกับตะกอนจากน้ำเหนือไหลมาสะสมจึงกลายเป็นแหล่งกักเก็บธาตุอาหารพืชชั้นดี ทำให้การเพาะปลูกพืชผักและผลไม้ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้านั้นได้รับธาตุอาหารที่อุมดมสมบูรณ์  ส่งผลให้มะม่วงน้ำดอกไม้ที่นี่หวานกว่าที่อื่น และมีความหวานมากที่สุดในประเทศไทยโดยวัดค่าความหวานได้สูงถึง 22 องศาบริกซ์ (องศา Brix) มีกลิ่นหอม ผลอวบ เนื้อแน่น แห้ง สีจำปา เปลือกมีความบางสีเหลืองอมเขียว 
          มะม่วงน้ำดอกไม้ที่คุ้งบางกะเจ้าจากสวนพันโทชำนาญ เป็นแหล่งเพาะปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์ขียวนวลที่ใหญ่ที่สุดในคุ้งบางกะเจ้า และยังเป็นการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าทั้งหมด ซึ่งการจะได้สิทธิบัตร GI นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาว่ามีอะไรที่ดีและโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์กว่าที่อื่น ๆ