องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ชมรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนไทดำจังหวัดเลยได้เข้าร่วมโชว์แสดง“ชุดวิถีถิ่นไทดำเเละการโชว์เดี่ยวพิณ”ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย2566

1675932120
ขนาดตัวอักษร

ชมรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนไทดำจังหวัดเลยได้เข้าร่วมโชว์แสดง“ชุดวิถีถิ่นไทดำเเละการโชว์เดี่ยวพิณ”ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย2566