องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ระเบียบ อพท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2552

1625197380
ขนาดตัวอักษร

ระเบียบ อพท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2552

  • ไฟล์แนบ :
    12-regulation-2552.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    2.292
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง