องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ (SDG5) ผ่านบทเพลงพรายออพิม บอกเล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักของวันทองที่ถูกตีตราเป็นหญิงสองใจ

1678277940
ขนาดตัวอักษร

เนื่องในวันสตรีสากล (International's Women Day) วันที่ 8 มีนาคม 2566

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) ร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ (SDG5) ผ่านบทเพลงพรายออพิม ที่บอกเล่าเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักของวันทองที่ถูกตีตราเป็นหญิงสองใจ #SoundofSuphanburi

จุดเด่นของเพลงนี้ คือ การนำเพลงพื้นบ้าน "แอ่วเคล้าซอ" มาประยุกต์ กับบีทแบบฮิปฮอป

โอ่นอ โอ๊นอ โอ่นอ โอ๊นอ นวลเอย บอกเล่าเรื่องราว "วันทอง" ตัวละครจากวรรณคดีชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี "ขุนช้างขุนแผน"

ร่วมสร้างสรรค์และขับร้องโดย สมหญิง ศรีประจันต์ vs DAMNSWEET

#พลังของผู้หญิงมีอยู่รอบด้าน ร่วมกันยกระดับส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมเป็นพลังของสังคมต่อไป อย่าให้ต้องจบแบบวันทองเลยยยย 

สถานที่ถ่ายทำ  

โบราณสถานวัดสนามชัย

ขอขอบคุณ กรมศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ขวัญจิต ศรีประจันต์สมหญิง ศรีประจันต์

#เพลงพื้นบ้านไม่เชยเลย #เพลงพื้นบ้าน #สินทรัพย์สุพรณณ #เพลงอีแซว

#cityofmusic #suphanburi #สุพรรณบุรีเมืองดนตรี #เมืองดนตรี

#suphanburicreativecityofmusic

#sdg5genderequality

#วันสตรีสากล องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย