องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เขียนพัดหัวโขนจิ๋ว

1678866660
ขนาดตัวอักษร

          ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยจากบางยอที่ประดิษฐ์จากความตั้งใจที่จะอนุรักษ์มรดกเผยแพร่และสืบสานทางวัฒนธรรมของคุณณัฐ์พัชร์ บุญทิพย์ภูวเดช หรือพี่ก้อย ผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านเรื่องราวรามเกียรติ์มาตั้งแต่สมัยเด็ก เมื่อมีโอกาสได้เรียนรู้การทำหัวโขนจิ๋ว จึงมีการฝึกฝนลงมือทำและนำไปต่อยอดให้เกิดอาชีพ จนกลายเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำ เช่น กิจกรรมวาดภาพและลงสีโขนจิ๋วบนพัดสานขนาดเล็ก โดยมีค่าทำกิจกรรม ราคา 150 บาท/คน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์หัวโขนพรรณราย มีราคาดังนี้

.
1. หัวโขนเศียรธรรมดา เช่น หนุมาน พ่อปู่ฤษี ราคา 2,000 บาท/เศียร ราคาไม่รวมกล่อง
2. หัวโขนเศียรที่มียอด เช่น พระราม พระลักษณ์ ทศกัณฐ์ เป็นต้น ราคา 2,500 บาท/เศียร ราคาไม่รวมกล่อง
3. เศียรพระพิฆเนศ เครื่องบูชา พร้อมกล่อง 1 ชุด ราคา 3,000 บาท ราคาไม่รวมกล่อง

.
*หากต้องการกล่องกระดาษ อธิบายเรื่องราว ของเศียรต่าง ๆ คิดราคา กล่องละ 300 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณณัฐ์พัชร์ บุญทิพย์ภูวเดช โทรศัพท์ 08 8199 8245