องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งานแถลงข่าวเปิดการท่องเที่ยว “เที่ยวเท่ เสน่ห์วันวาน เชียงแสนและเชียงราย”

1678937940
ขนาดตัวอักษร

 

          เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ บริเวณวัดมหาธาตุ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ทำการอำเภอเชียงแสน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเชียงแสน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองเก่าเชียงแสน จัดแถลงข่าวเปิดการท่องเที่ยว “เที่ยวเท่ เสน่ห์วันวาน เชียงแสนและเชียงราย” โดยได้รับเกียรติจากนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการแถลงข่าว

          แคมเปญการท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism) สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยจัดให้บริการรถรางนำเที่ยวโบราณสถาน กิจกรรม “ทักษาโหรา บูชาพระธาตุ” กิจกรรมนุ่งซิ่นกินปิ่นโตอาหารสี่แผ่นดิน” และ กิจกรรมดอกลายผ้าจากใบสัก ของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองเก่าเชียงแสน อพท. ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเส้นทางท่องเที่ยวเมืองโบราณเชียงแสน ซึ่งสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เข้าไปพัฒนาตั้งแต่ปี 2562 และปัจจุบันพื้นที่เมืองโบราณเชียงแสน เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงแสน ซึ่งสำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานการพัฒนา ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อ.เชียงแสน เช่น ชุมชนตำบลเวียงเวียงเชียงแสน ชุมชนบ้านท่าขันท่อง ได้รับการบรรจุอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ซึ่ง อพท. และกรมทรัพยากรธรณี จะร่วมกับจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนเพื่อยกระดับสู่การเป็นอุทยานธรณี (Geo park) ต่อไป