องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อลังการ “เปิดตัวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”

1679276760
ขนาดตัวอักษร

 

          เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 ณ ท่าเรือ บริษัท เซ้าท์เธิร์น โลจิสติกส์ (2009) จํากัด จังหวัดสงขลา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดตัว “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

          โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ให้การต้อนรับ ในงานนี้ อพท. ยังได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 จังหวัดทั้ง สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างโอกาสในการร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันอย่างคับคั่ง