องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.8 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี “เปิดหวูดท่องเที่ยวกับขบวนรถไฟ คิฮะ 183 – เพชรบุรี”

1679586000
ขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 18 และ 19 มีนาคม 2566 อพท.8 ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “เปิดหวูดท่องเที่ยวกับขบวนรถไฟ คิฮะ 183 – เพชรบุรี ภายใต้แนวคิด “พริบพรีภิรมย์ ชมงานพระนครคีรี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566” เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว “เมือง 3 วัด เมือง 3 ทะเล และเมือง 3 รส” โดยมีนายปิยะพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางโดยขบวนรถไฟคิฮะเที่ยวพิเศษดังกล่าว ณ ลานร่มไทย พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

 

 

ทั้งนี้ คณะนักท่องเที่ยวจำนวน 386 คน แบ่งเป็นวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 จำนวน 197 คน และวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 จำนวน 189 คน เดินทางจากสถานีต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ ถึง สถานีปลายทางเพชรบุรี จากนั้นนั่งรถรางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าเพชรบุรี ร่วมทำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ “การเชิดหนังใหญ่วัดพลับพลาชัย” ของชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ที่ได้รับการพัฒนาจาก อพท. รับประทานอาหารพื้นถิ่นเมืองเพชร ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจากความโดดเด่นของวัตถุดิบ 3 รส (ความหวานจากตาลโตนด ความเปรี้ยวจากมะนาวแป้น ความเค็มจากเกลือทะเล) ชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นจากฝีมือสกุลช่างเพชรบุรี และปิดท้ายด้วยการเที่ยวชมงานเทศกาลพระนครคีรี ครั้งที่ 36 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวหลายคนให้ความสนใจเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท. ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน