องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก สาขา Culture & Tradition : Bombinhas - Brazil

1680141420
ขนาดตัวอักษร

Green Destination Top 100 Stories เป็นการเล่าเรื่องราวความยั่งยืนหรือความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยว ที่นำเสนอถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมไปถึงผลกระทบที่ได้รับต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่แหล่งท่องเที่ยวต้องนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จในการจัดการความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวในประเด็นต่างๆ

โดยแหล่งท่องเที่ยวสามารถนำเสนอประเด็นความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตามหมวดหมู่ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

  1. Business & Marketing
  2. Culture & Tradition
  3. Environment & Climate
  4. Government, Reset & Recovery
  5. Nature & Scenery
  6. Thriving Communities

 

เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในการจัดการความยั่งยืนประจำปี 2022 จะเป็นอย่างไร มาติดตามไปด้วยกันนะคะ 

เรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก สาขา Culture & Tradition : Bombinhas - Brazil

.

ประเพณีเก่าแก่หลายศตวรรษในเมือง Bombinhas มีความเสี่ยงที่จะสูญหายไป

.

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จึงเริ่มดำเนินการปกป้องประเพณีการจับปลา ด้วยการนำเสนอเรื่องราวผ่านนิตยสาร สารคดี และจัดตั้งการแข่งขัน ตลอดจนการฝึกอบรมด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ประเพณี และให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประเพณีการตกปลาของชาวประมงท้องถิ่นในเมือง Bombinhas

.

ปัจจุบันชาวประมงท้องถิ่นยินดีที่จะแบ่งปันความรู้แก่นักท่องเที่ยว และถ่ายทอดวัฒนธรรมนี้แก่คนรุ่นต่อไป เพื่อรักษาประเพณีการจับปลานี้เอาไว้