องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

1625036100
ขนาดตัวอักษร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

  • ไฟล์แนบ :
    annouce-name-interview-senior.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.076
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    5 ครั้ง