องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

การออกแบบงานหัตกรรมสร้างสรรค์กลุ่มจักสานของเมืองน่าน

1682479620
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 24- 25 เมษายน 2566 นางศุภรดา กานดิศยากุล รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ปฎิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบงานหัตกรรมสร้างสรรค์กลุ่มจักสานของเมืองน่าน ร่วมกับปราชญ์ ด้านการดุนโลหะ และการทำดอกไม้ไหวจากเมืองสร้างสรรค์เชียงใหม่ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยครูภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมพื้นบ้านด้านงานโลหะ (ดอกไม้ไหว) โดย คุณสุริเยนทร์ แสนศรี ให้กับกลุ่มปราชญ์ ศิลปินและครูภูมิปัญญา เพื่อยกระดับงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจังหวัดน่านเชิงสร้างสรรค์ ณ พื้นที่สร้างสรรค์ "หออัตลักษณ์นครน่าน" ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน