องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

1618999560
ขนาดตัวอักษร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

  • ไฟล์แนบ :
    การจัดการน้ำเสียในโรงแรม.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    7.405
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง