องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ เกาะหมาก จ.ตราด

1685588460
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ เกาะหมาก จ.ตราด โดยมีนายนพดล สุทธิธนกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ให้การต้อนรับ นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่เกาะหมากสู่รางวัลแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 100 แห่งของโลก

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบสู่การรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ มาตรฐาน Sustainable Destinations Top 100 โดยใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาชายหาดบ้านอำเภอให้ได้การรับรองมาตรฐาน Sustainable Destinations Top 100 ต่อไป