องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สัมผัสวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำ "ทะเลสาบสงขลา"

1691645340
ขนาดตัวอักษร

          "สงขลา" ดินแดนแห่งมรดก ที่ถูกสืบทอดมาจากบรรพชน เนื่องแน่นไปด้วยอดีตและประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ทั้งศิลปวัฒนธรรม การเกื้อกูลของผู้คน ซึ่งวัฒนธรรมของเหล่าบรรพบุรุษยังคงอยู่คู่ชุมชนทั้งสองฝั่งทะเลสาบสงขลาตลอดมา ดังคำที่ว่า "เขา-ป่า-นา-เล" อันเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างเกื้อกูลกัน

          หากใครได้มาเที่ยวทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ เราจะได้สัมผัสวิถีชีวิตผู้คนซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มากมายกับชุมชน อีกทั้งยังได้รับประทานอาหารพื้นถิ่นแสนอร่อย อพท. รับรองว่ามาแล้วต้องได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนครับ