องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

พระพิมพ์ขึ้นชื่อ เลื่องลือสุโขทัย

1691657700
ขนาดตัวอักษร

          อีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสุโขทัยและต้องมาเยือนให้ได้เลยนั่นก็คือศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์ หรือบ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ เป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่มีชื่อเสียงในเมืองเก่าสุโขทัย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำเมืองเก่า อำเมือง จังหวัดสุโขทัย 

          โดยผู้ก่อตั้งได้รวบรวมพระพิมพ์ ของเมืองสุโขทัยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น พระพิมพ์ที่ถูกค้นพบจากเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองเก่าสุโขทัย พร้อมทั้งได้รวบรวมประวัติของวัด ผู้สร้างวัด รวมไปถึงชื่อของพิมพ์พระ ให้ถูกต้องตามความเป็นมา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะของเมืองสุโขทัย

          นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมรดกของบรรพชนให้แก่เยาวชน นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปที่มาเยือน ใครที่มาที่นี่ก็จะได้ร่วม Work Shop กิจกรรมพิมพ์พระโดยมีปราชญ์ชุมชนค่อยสอนวิธีการพิมพ์พระให้เราได้นำพระพิมพ์ฝีมือเราเองกลับไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วย