องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ขอแสดงความยินดีกับชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

1693901040
ขนาดตัวอักษร

 

 

อพท. ขอแสดงความยินดีกับชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับคัดเลือกโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association - PATA) เป็นผู้ชนะรางวัล  PATA Gold Awards 2023 สาขารางวัลด้านวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นดั้งเดิมและทัศนศิลป์ (Culture - Traditional Performance and Visual Arts) จากผลงาน "การฟื้นฟูชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรีให้กลับมามีชีวิตด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม" (The Revitalization of Old Phetchaburi Town Riverside Community through the Establishment of Cultural Community-based Tourism)

ที่มา : https://www.pata.org/press-release/winners-of-the-2023-pata-gold-awards-announced