องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

แอ่วบ้านซาวหลวง ยลงานฝีมือชั้นเลิศ ผ้าทอบ่อสวก @น่าน

1695629880
ขนาดตัวอักษร

          งานหัตถกรรมผ้าทออีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นงานอดิเรกยามว่างเว้นจากการเกษตร จุดประกายแรงบันดาลใจคนในพื้นที่ในการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ก่อกำเนิด ‘วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง’ที่ใช้เรื่องราวเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในชุมชน มาร้อยเรียงสตอรี่ลงบนผืนผ้า กลายเป็นผ้าทอฝีมือประณีตบรรจง สร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักทั้งเมืองไทยและต่างประเทศ

          ผ้าลายบ่อสวก เกิดขึ้นจากการที่ช่างแกะลายผ้าทอในหมู่บ้านไปดูสถานที่ขุดเจอไหโบราณ ที่มีอายุกว่า 700 ปี ในอำเภอบ่อสวก ชาวบ้านจึงจินตนาการผสมผสานกับลายดั้งเดิม ใส่เรื่องราวบนผืนผ้า สร้างเรื่องเล่าให้เห็นภาพใกล้เคียงกับตำนานมากที่สุด กลายเป็นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะบ้านซาวหลวง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนก็จะได้เห็นการทอผ้าลายบ่อสวก ซึ่งมีความประณีตและสวยงามเป็นอย่างมากและที่สำคัญ ผ้าลายบ่อสวกนี้ยังเป็นของฝาก ของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” สำหรับผู้ที่ได้มาเยือนอีกด้วย