องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กระดาษจากใบสัปปะรดและขี้ช้างป่ากุยบุรี

1696061460
ขนาดตัวอักษร

          กลุ่มกระดาษจากใบสัปปะรดและขี้ช้างป่ากุยบุรี บ้านรวมไทยได้จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2558เริ่มการต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าและช้างป่ากุยบุรีและพัฒนากิจกรรมกระดาษจากใบสัปปะรดและขี้ช้างป่ากุยบุรีซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ที่ได้นำวัสดุเหลือใช้จากท้องถิ่น คือใบสัปปะรดที่ปกติชาวไร่จะตัดทิ้งและเผาจนเกิดมลพิษต่ออากาศในชุมชนและขี้ช้างป่ากุยบุรีที่เข้ามาทำความเสียหายในไร่ของชาวบ้าน

ทางกลุ่มฯจึงได้นำทั้งสองอย่างมาต่อยอดและใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นกิจกรรม“กระดาษจากใบสัปปะรดและขี้ช้างป่ากุยบุรี” นอกจากจะได้ผลดีด้านการลดมลพิษในอากาศแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้รับความสุขความเพลิดเพลินในการแต่งแต้มกระดาษจากธรรมชาติอีกด้วย สายธรรมชาติไม่ควรพลาดเลยค่าได้สัมผัสทัศนียภาพสุดสวยของป่ากุยบุรีอีกทั้งยังมีกิจกรรมดี ๆ ให้ร่วมทำอีกด้วยน้า สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว 085-290-7436 ติดตาม กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ booklet https://www.dasta.or.th/th/article/2561