องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

1696080240
ขนาดตัวอักษร

          พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช เต็มไปด้วยเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจ ตั้งแต่พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ย่านเมืองเก่า ชุมชนที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิม ดำเนินชีวิตโดยพึ่งพิงธรรมชาติ ทั้งจากทะเลสาบสงขลา และพื้นที่โดยรอบทะเลสาบ 

          พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จึงนับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในหลากหลายมิติ อยากเชิญชวนให้ทุก ๆ คน ได้แวะมาสัมผัสกับความมัศจรรย์ของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจในความเป็นมาของแผ่นดิน ธรรมชาติ และวิถีชีวิตผู้คน ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แล้วจะหลงเสน่ห์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา