องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลการติดต่อ

1701060600
ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลการติดต่อ


สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150
โทรศัพท์ 0 3951 6041-4 โทรสาร 0 3951 6045