องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

1701068460
ขนาดตัวอักษร

แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

  • ไฟล์แนบ :
    แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 2566-2570.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    5.863
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    6 ครั้ง