องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผู้อำนวยการ อพท. เปิดกิจกรรม "ประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ 4"

1700844960
ขนาดตัวอักษร

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ 4" จัดโดยตำบลทรงคนอง โดย  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อพท. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งมีนายวัชระ เติมวรรธนภัทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน ซึ่ง อพท. ได้ร่วมจัดนิทรรศการและมีการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติ โดย "วง South East Bangkok Bangkok Big Band ณ บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 


          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประทับเรือพระที่นั่งอังสนาเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคมายังคลองลัดโพธิ์ฯ เพื่อทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย