องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

แนะนำตัวต่อภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองอู่ทอง

1625751360
ขนาดตัวอักษร

แนะนำตัวต่อภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองอู่ทอง ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายใน/ศป.ปส.อู่ทอง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสรวิชญ์ แสงงาม ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมร่วมกับ นางศุภรดา กานดิศยากุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.7) เพื่อแนะนำตัวต่อ นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภออู่ทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายใน และ ศป.ปส. อ.อู่ทอง ระหว่างการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายใน/ศป.ปส.อ.อู่ทอง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสที่นายสรวิชญ์เข้ารับตำแหน่งใหม่

โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา (วานนี้) นายสรวิชญ์ได้เริ่มปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อพท.7 ได้เข้าพบหารือ ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการ อพท.7 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ และในช่วงบ่ายได้หารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ อพท.7 จำนวน 6 คน แบบเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้อธิบายในสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบหรือมีโครงการอะไรที่ดำเนินการอยู่ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานของฝ่าย