องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

มอญ ในคุ้งบางกะเจ้า

1625585580
ขนาดตัวอักษร

คุ้งบางกะเจ้าตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 6 ตำบล ได้แก่

  • บางน้ำผึ้ง
  • บางยอ
  • บางกระสอบ
  • บางกะเจ้า
  • บางกอบัว
  • ทรงคนอง

ซึ่งเป็นตำบลที่มีชาวมอญอพยพมาตั้งรกรากอยู่ จนทำให้เกิดเป็นหมู่บ้านมอญที่ยังคงหลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

ในอดีตนั้นมอญเคยเป็นชาติพันธุ์ที่รุ่งเรืองมาก ทั้งในประเทศและละแวกเพื่อนบ้าน ชาติมอญได้มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยกันมาอย่างช้านาน ในสมัยรัชกาลที่ 2 ชาวมอญที่เมาะตะมะ พากันอพยพครอบครัวหนีการ กดขี่ของพม่าเข้ามาในพระราชอาณาจักรไทย ทั้งทางเมืองตาก เมืองอุทัยธานี รวมไปถึงด้านพระเจดีย์สามองค์ และหลังจากนั้นจึงได้ โปรดเกล้าฯให้มาตั้งภูมิลำเนาที่เมืองนครเขื่อนขันธ์ (พระประแดงในปัจจุบัน) ชาวมอญทั้งหลายเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณแล้วจึงแยกย้ายกันตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม ในภาษามอญ เรียกว่า “กวาน” แปลว่า หมู่บ้าน ซึ่งในภาษามอญ คำว่า ทรงคนอง แปลว่าดวงดาว หรือ กวานดงฮะ นอง หรือ หมู่บ้านแห่งดวงดาว ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านเดียวกันกับหมู่บ้านในเมืองมอญ เนื่องจากประชาชนที่อพยพมารวมตัวกันอยู่ใน บริเวณนี้ใช้ชื่อเดิมของหมู่บ้านในเมืองมอญมาตั้งชื่อหมู่บ้านนั่นเอง

จวบจนปัจจุบัน ประเพณีและวัฒนธรรมชาวมอญก็ยังไม่เลือนหายไปจากตำบลทรงคนอง ไม่ว่าจะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่อย่างงานแห่หงส์ธงตะขาบ การละเล่นสะบ้ามอญ รูปแบบบ้านเรือน ตลอดจนอาหารการกิน

ที่มา >> เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง