องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ครบรสคาวหวาน ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

1625587500
ขนาดตัวอักษร

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
เปิดทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 09.00 - 15.00 น.