องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ท่องเที่ยวชุมชนนาเชิงคีรี จ.สุโขทัย กับกิจกรรมสนุกสนานแบบวิถีคนเชิงเขา

1625728620
ขนาดตัวอักษร

          เรียนรู้วิถีชาวบ้านนาเชิงคีรี จ.สุโขทัย ชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนมากมาย เช่น ไหว้พระ สัมผัสวิถีตาล และทำว่าวใบไม้

          เสียงสะบัดอย่างพลิ้วไหวของใบตาลยามเมื่อโดนสายลมโยกโบกพัดปลิว เป็นเสียงที่มักจะได้ยินบ่อยครั้ง ณ "ชุมชนนาเชิงคีรี" ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ชุมชนเกษตรขนาดกะทัดรัดที่ปลูกข้าวทำนาติดเชิงเขา โดดเด่นด้วยต้นตาลเรียงรายเต็มท้องทุ่ง และด้วยชุมชนตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขา (คีรี) จึงเรียกชื่อว่า "นาเชิงคีรี" สภาพพื้นที่ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่สูงสลับกันไป มีทิวเขาล้อมรอบ ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็ก และมีแหล่งน้ำธรรมชาติคอยหล่อเลี้ยงผู้คน
 


          อีกทั้งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในการเข้ามาร่วมพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว ที่ร้อยเรียงเรื่องราวและกิจกรรมอิงตำนานเส้นทางถนนพระร่วงและเขาหลวง เชื่อมโยงสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน มีการนำรถท้องถิ่น (รถคอกหมู) ให้บริการไปตามจุดต่าง ๆ ในโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนตำบลนาเชิงคีรี แบบฉบับ 1 วัน โดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนาเชิงคีรี ไม่ว่าจะเป็น

สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดเชิงคีรี ขอพรเสริมมงคล

          "วัดเชิงคีรี" หรือเรียกกันว่าวัดตีนเขา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลนาเชิงคีรี ไปสักการะ "หลวงพ่อโต" พระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 100 นิ้ว สูง 138 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปยุคสุโขทัยที่มีอายุกว่า 700 ปี เชื่อกันว่าหากได้กราบไหว้ การค้าขายจะเจริญรุ่งเรือง รับราชการก้าวหน้า ใกล้ ๆ กันยังประดิษฐาน "พระปลัดซ้าย" และ "พระปลัดขวา" หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระสองพี่น้อง เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตัก 64 นิ้ว สูง 82 นิ้ว ให้ได้สักการะอีกด้วย พร้อมกับไปชมลูกนิมิตโบราณ ณ อุโบสถ และรับประทานของว่างขึ้นชื่อของชุมชน
 


เรียนรู้วิถีการทำน้ำตาลโตนดแบบโบราณ

          นาเชิงคีรี เป็นแหล่งปลูกตาลที่สำคัญของสุโขทัย ที่ยังคงสืบสานและอนุรักษ์การทำน้ำตาลโตนดแบบดั้งเดิมเอาไว้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลโตนดของภาคเหนือตอนล่างอีกด้วย การได้ไปเยือนชุมชนแห่งนี้จะได้ทั้งเรียนรู้วิถีคนทำตาล ตั้งแต่การปีนต้นตาลอันเชี่ยวชาญ ขั้นตอนการนำน้ำตาลโตนดมาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกส่งกลิ่นหอมชวนลิ้มลอง ซึ่งขั้นตอนนี้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรม DIY ทดลองหยอดน้ำตาลปึก แถมยังได้น้ำตาลปึกติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย และยังได้ชิมลูกตาลที่เก็บใหม่ ๆ เฉาะกันสด ๆ ปอกเปลือกกันเห็น ๆ รสชาติหวานฉ่ำ

 ตามรอยวัฒนธรรมเขมรที่ปรางค์เขาปู่จ่า โบราณสถานสำคัญ

          ณ บริเวณที่ราบเชิงเขาหลวงทางด้านทิศใต้ของเมืองสุโขทัย บนยอดเขาความสูงประมาณ 80 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของ "ปรางค์เขาปู่จ่า" โบราณสถานยุคขอมโบราณ อายุประมาณ 1,200 ปี โดยเป็นปรางค์ก่ออิฐองค์แรกและเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสุโขทัย พบเมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญ มีลักษณะศิลปะร่วมกับศิลปะเขมร ซึ่งหลักฐานสำคัญที่สำรวจพบ คือ ฐานประติมากรรมที่มีรางน้ำให้น้ำสรงไหลออก นอกจากนี้ยังมีศีรษะบุคคลทำจากหินทราย แสดงว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวะนิกาย สันนิษฐานว่าสร้างไว้เป็นที่ทำพิธีทางศาสนาของคนเดินทาง

ย้อนยุคทำว่าวใบไม้ (ว่าวพระร่วง)

          ว่าวใบไม้ หรือว่าวพระร่วง ชาวบ้านเชื่อกันว่าการทำว่าวใบไม้บูชาพระร่วง เป็นการสักการะเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากตำนานในอดีตเล่าว่า พระร่วงโปรดการเล่นว่าว ด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งใดมักสมปรารถนา โดยนักท่องเที่ยวสามารถร่วมประดิษฐ์ว่าวใบไม้เล่นเองได้


เยือนถ้ำพระแม่ย่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ตำบลนาเชิงคีรี

          ถ้ำพระแม่ย่า ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 5 ตำบลนาเชิงคีรี แยกจากทางหลวงหมายเลข 101 กิโลเมตรที่ 9 ประมาณ 16 กิโลเมตร ที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณสถานที่สำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มาก เพราะมีการขุดพบรูปปั้นหินแกะสลัก เชื่อกันว่าเป็น "พระนางเสือง" หรือ "พระแม่ย่า" ซึ่งเป็นแม่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปัจจุบันได้อัญเชิญไว้ที่ศาลพระแม่ย่า บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


          และนี่เป็นกิจกรรมเพียงไม่กี่อย่างที่จะได้ร่วมสนุกและเพลิดเพลินเมื่อเดินทางไปเยือน "นาเชิงคีรี" ยังมีเรื่องราวและเรื่องเล่าอีกมากมายให้ได้ไปสัมผัสพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนมากเสน่ห์แห่งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก
เว็บไซต์ nachungkeeree.go.th
เว็บไซต์ m-culture.in.th
เว็บไซต์ sukhothaicraftsandfolkart.com
เฟซบุ๊ก Dasta4Travel
เฟซบุ๊ก ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย