องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผ้าลายอย่าง

1625588460
ขนาดตัวอักษร

เมื่ออดีต

• ผ้าลายอย่าง เป็นผ้าในราชสำนักในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น เหตุที่เรียกว่าผ้าลายอย่าง เพราะว่าเป็นผ้าพิมพ์ที่ออกแบบโดยราชสำนักสยามแล้วส่งไปพิมพ์ที่อินเดีย (แหล่งผลิตสิ่งทอคุณภาพเยี่ยมในสมัยนั้น) จึงได้ชื่อว่าผ้าลายอย่าง คือ ทำตามอย่างที่ออกแบบไปให้

• มีการพบผ้าลายอย่างเป็นผ้าห่อคัมภีร์โบราณ ที่หอไตรกลางน้ำ วัดคูยาง กำแพงเพชร

ปัจจุบัน

สุโขทัยมีผ้าลายอย่างที่มีลวดลายแบบสุโขทัยเองด้วยนะ

• ปี 2562 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยกับการมีผ้าลายอย่างลวดลายศิลปกรรมสุโขทัย ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำในโลก ถือว่าเป็นผ้าผืนแรกของโลกก็ว่าได้ และเป็นผ้าผืนแรกของจังหวัดสุโขทัย

• ปี 2563 ผ้าลายอย่างลวดลายสังคโลก