องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รายการเคลียร์คัด ชัดเจน ตอน: การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรม

1705936500
ขนาดตัวอักษร

       

 

          รายการเคลียร์คัด ชัดเจน วันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 67 สัมพาษณ์ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ตอน : การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรม