องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ขอแสดงความยินดีกับ เชียงคาน จังหวัดเลย ที่ได้รับรางวัล "Green Destinations Silver Award"

1707968400
ขนาดตัวอักษร

         

          เริ่มจากเมื่อปี 2563 ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนองค์กรจัดการแหล่งท่องเที่ยว (DMO) ทั้งในระดับจังหวัด เชื่อมโยงสู่ระดับพื้นที่ทำให้ "เชียงคาน" ได้รับการจัดอันดับ 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก หรือ Sustainable Destinations TOP 100 และพัฒนามาตรฐานต่อเนื่อง...

          ปีนี้ 2567 “เชียงคาน” โดดเด่นด้านการจัดทำข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยว (Inventory) สู่การวิเคราะห์จัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) จนได้ผลประเมินการบริหารจัดการพื้นที่และการรับรองว่า "เชียงคาน" จังหวัดเลยได้รับสถานะความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวระดับเหรียญเงิน "Green Destinations Silver Award"....และจะไปรับรางวัลในเวทีงานท่องเที่ยวระดับโลกที่เบอร์ลิน เยอรมันนี เร็วๆนี้.... อพท. ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเชียงคานทุกคน และขอชื่นชมทุกแรงร่วมที่เกี่ยวข้อง สร้างชื่อให้เมืองไทยที่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก…รักเธอประเทศไทย