องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.สุโขทัย จัดกิจกรรมบรรยายและเสวนาเรื่องการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มาตรฐานสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1708508100
ขนาดตัวอักษร

วันอังคารที่  20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. พันเอก นาวิน  ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร จัดกิจกรรมบรรยายและเสวนาเรื่องการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมพัฒนายกระดับสถานที่ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ ตามมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายกิตติภูมิ พุ่มแดง นักวิชาการ สิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมิน สถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Hotel / Green Restaurant / Green Production ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชน ชมรมฯท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ โรงเเรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา