องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.สุโขทัย ร่วมจัดงานประเพณีแห่เจ้า ศาลเจ้าปุงเฒ่ากง-ม่า สุโขทัย ประจำปี 2567

1708660440
ขนาดตัวอักษร

  วันอังคารที่  20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา 18.00 น.พันเอก นาวิน  ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร   ร่วมจัดงานประเพณีแห่เจ้า ศาลเจ้าปุงเฒ่ากง-ม่า สุโขทัย ประจำปี 2567  ร่วมจัดงานประเพณีแห่เจ้า ศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่าสุโขทัย ประจำปี 2567  โดยมี ดร.มนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นางพัฒสอน ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเมือง จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ อพท.สุโขทัย ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ มาให้นักท่องเที่ยวได้ทำชิ้นเดียวในโลก วันละ 10 กิจกรรม ในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เชิงสะพานพระร่วง ริมน้ำยม จังหวัดสุโขทัย