องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

DASTA FORUM 2024

1708570560
ขนาดตัวอักษร

          “DASTA FORUM 2024 ในวาระพิเศษครบรอบ 20 ปี อพท.” ขอบคุณทุกเครือข่ายภาคส่วนทุกพื้นที่พิเศษที่จับมือร่วมเดินทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อพท. ยังเดินหน้าปักหมุดพัฒนาพื้นที่พิเศษตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลเรื่อง Soft Power และผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและพื้นที่เตรียมประกาศเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวในระดับโลก