องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

หัวหิน: แหล่งท่องเที่ยวชายหาดและทะเลชั้นนำของไทย ฟื้นฟูทรัพยากร สร้างรายได้ยั่งยืน

1709109540
ขนาดตัวอักษร

1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก สาขา Nature & Scenery 

Green Destination Top 100 Stories เป็นการเล่าเรื่องราวความยั่งยืนหรือความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยว ที่นำเสนอถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมไปถึงผลกระทบที่ได้รับต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่แหล่งท่องเที่ยวต้องนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จในการจัดการความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวในประเด็นต่างๆ

โดยแหล่งท่องเที่ยวสามารถนำเสนอประเด็นความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตามหมวดหมู่ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

  1. Business & Marketing

  2. Culture & Tradition

  3. Environment & Climate

  4. Government, Reset & Recovery

  5. Nature & Scenery

  6. Thriving Communities

เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในการจัดการความยั่งยืนประจำปี 2023 จะเป็นอย่างไร มาติดตามไปด้วยกันนะคะ 

หัวหิน: แหล่งท่องเที่ยวชายหาดและทะเลชั้นนำของไทย ฟื้นฟูทรัพยากร สร้างรายได้ยั่งยืน

หัวหิน เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านชายหาดและทะเลยอดนิยมของประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก นอกจากความสวยงามทางธรรมชาติแล้ว อาหารทะเลก็เป็นอีกหนึ่งตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะปูม้าสีน้ำเงิน (Blue Swimming Crab) ซึ่งมีชื่อเสียง แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปริมาณปูม้าสีน้ำเงินลดลงอย่างมาก เนื่องจากการทำประมงเกินขนาด ส่งผลกระทบต่อชาวประมงในท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ชุมชนบ้านเขาตะเกียบ จัดตั้ง “โครงการธนาคารปู” ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ปูอย่างยั่งยืน โดยการนำปูม้าเพศเมียที่กำลังวางไข่ (berried female crab) มาอนุบาลให้พวกมันวางไข่ แล้วปล่อยทั้งแม่ปูและลูกปูกลับคืนสู่ทะเล โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากร้านอาหารและโรงแรมในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังกลายเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม นักท่องเที่ยวสามารถมาที่จุดปล่อยปูเพื่อร่วมปล่อยปูและสัตว์ทะเลอื่น ๆ กลับคืนสู่ทะเล

โครงการธนาคารปู ไม่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูจำนวนสัตว์ทะเลเท่านั้น แต่ยังช่วยรักษาและขยายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนชาวประมงในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สนใจอ่านเรื่องราวทั้งหมด https://www.greendestinations.org/hua-hin-thailand/