องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เชียงคานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก” บนเวที ITB Berlin 2024

1709794620
ขนาดตัวอักษร

          "ชียงคานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก" บนเวที ITB Berlin 2024 โดย นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. เข้ารับรางวัล "Green Destinations Silver Award 2024" ในฐานะองค์กรกลางร่วมขับเคลื่อนและยกระดับ เชียงคาน จังหวัดเลย ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลกแห่งแรกในอาเซียน ในเวทีงานท่องเที่ยวระดับโลก “ITB Berlin 2024” ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานและภารกิจ อพท. ในพื้นที่คูหาประเทศไทยด้วย

โดยนำผลสำเร็จจากการร่วมมือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลนี้ เป็นหมุดหมายแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของโลก ให้คนไทยได้ยิ้มกว้างต้อนรับนักท่องเที่ยวกันต่อไป