องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงการกิจกรรมศึกษาเรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมกันระหว่างประเทศอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางด้านการท่องเที่ยวโดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง

1710927060
ขนาดตัวอักษร

 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการปี 2567

ชื่อโครงการ: โครงการศึกษาเรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมกันระหว่างประเทศอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางด้านการท่องเที่ยวโดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง