องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เส้นทางท่องเที่ยว “รอยเลื่อน อดีตโยนกนคร”

1715530740
ขนาดตัวอักษร

เส้นทางท่องเที่ยว “รอยเลื่อน อดีตโยนกนคร”

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับตำนานพื้นบ้าน และหลักฐานทางธรณีวิทยาที่เชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน วัดป่าหมากหน่อ สถานที่แห่งเดียวในเมืองโยนกนครที่ไม่ล่มสลายจากภัยพิบัติตามตำนานเวียงหนองหล่ม หรือที่เรียกว่า “เกาะแม่หม้าย” สัมผัสเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยอง ชุมชนสันทางหลวง เรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมชุมชน ชมหลักฐานทางธรณีวิทยาและวัตถุโบราณที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นเวียงหนองหล่ม ตามด้วยจุดชมวิวเวียงหนองหล่ม วัดดอยกู่แก้ว ร่วมฟังข้อสันนิษฐานและความเชื่อมโยงด้านธรณีวิทยาของรอยเลื่อนเชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา แหล่งสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สำคัญในสมัยอาณาจักรโยนก ชมเมืองเก่าเชียงแสน หนึ่งในเมืองโบราณที่มีหลักฐานการถูกทำลายจากภัยพิบัติรอยเลื่อนเชียงแสน แล้วเชื่อมไปยังอำเภอแม่สาย ประตูสู่อาเซียน ขึ้นไปจิบกาแฟยลวิถีชนเผ่าชมวิวจากยอดดอยนางนอนที่บ้านผาหมีและบ้านผาฮี้ เยี่ยมชมและจับจ่ายซื้อของ ณ ตลาดการค้าชายแดนแม่สายและต่อไปยังอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นถ้ำที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำใต้ดินมีขนาดใหญ่ และลึกมากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย มีความยาว 10.3 กิโลเมตร ปากถ้ำเป็นโถงกว้างและสูงกว่าโถงถ้ำแรก ภายในถ้ำมีเกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอกหินย้อย ธารน้ำถ้ำลอด และถ้ำแขนง พร้อมฟังบรรยายปฏิบัติการถ้ำหลวงที่ช่วยชีวิต 13 หมูป่า จนทำให้ถ้ำหลวงเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก

 

 

 

  • ไฟล์แนบ :
    ๒. เส้นทางรอยเลื่อนอดีตโยนกนคร.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    5.281
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง