องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.เลย เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนเส้นทางภูทับเบิก - บ้านนาสะอุ้ง – บ้านหมากแข้ง รายละเอียดในการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

1716098040
ขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 (เวลา 11.00 น.) สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย (อพท.เลย)  นายธรรมนูญ  ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พร้อมด้วย นายอภิญญา หงษา เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ลงพื้นที่ให้การต้อนรับเสนาธิการทหารบก พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ เสนาธิการทหารบก พร้อมคณะฯ และ เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนเส้นทางภูทับเบิก - บ้านนาสะอุ้ง – บ้านหมากแข้ง รายละเอียดในการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และ การรายงาน การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบพัฒนาจังหวัด) ในการดำเนินการพัฒนาในพื้นที่บ้านหมากแข้ง นำเสนอรายงาน โดย นายอนุพงษ์  คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ในการนี้ เสนาธิการทหารบก ได้กล่าว โครงการปรับปรุงถนนเส้นทางภูทับเบิก - บ้านนาสะอุ้ง – บ้านหมากแข้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกิดการเดินทางที่สะดวก ของชาวบ้าน นั้น โครงการดังกล่าว เป็นโครงการแผนดำเนินงานของทางกรมป่าไม้และอุทยานฯ ซึ่งต่อมากองทัพบก (กรมทหารช่าง ที่ 3) ได้ให้การสนับสนุน ดำเนินก่อสร้างให้โครงการฯสำเร็จลุล่วง  เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในปีนี้ และ กำชับถึงกองทัพภาคที่ 2 และ ภาคที่ 3 เนื่องจากว่าหน่วยงานเรา ที่มีหน้าที่ ดูแลประเทศชาติ และเป็นหน่วยงานจิตอาสาที่ต้องคอยดูแลช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญ ณ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย