องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. จัดนิทรรศการแสดงภายในงาน Design Monat Graz 2024 ภายใต้แนวคิด “Sukhothai the Dawn of Happiness” ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย

1715009460
ขนาดตัวอักษร

              วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2567 นายอนันต์ ชูโชติ ประธานคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ได้นำคณะผู้บริหารเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย นำโดย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผู้ประกอบการงานหัตถกรรม เงิน ทอง ผ้าทอ และเครื่องสังคโลก ของจังหวัดสุโขทัย เข้าพบหารือผู้แทนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์กราซ (Creative Industries Styria) และร่วมจัดนิทรรศการแสดงภายในงาน Design Monat Graz 2024 ภายใต้แนวคิด “Sukhothai the Dawn of Happiness” ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย เพื่อเผยแพร่งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสุโขทัย ส่งเสริมพันธกิจของการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีเชื่อมโยงเมืองสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ