องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.เลย ร่วมต้อนรับ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) และ กรมพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว และบรรยายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก GSTC

1716356280
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ศึกษาดูงานต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Community-Based Ecotourism ใน สปป.ลาว  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ในการนี้ นายธรรมนูญ ภาคธูป ผจก.อพท.เลย ได้บรรยายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก GSTC และกว่าจะมาเป็น “เชียงคานสู่การท่องเที่ยวระดับสากล Green Destinations Silver Award 2024” และร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ถาม-ตอบ แนวทางการทำการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมและอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ และพัฒนาการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ต่อไป